MKB rechtsbijstand abonnement

Willems van Bladel Advocaten biedt voor ondernemers die behoefte hebben aan rechtsbijstand een MKB rechtsbijstand abonnement aan tegen een zeer gunstig tarief. U betaalt jaarlijks een vast bedrag van € 250,- exclusief BTW.

Het MKB rechtsbijstand abonnement houdt in dat u gratis telefonisch dan wel per e-mail contact kunt opnemen voor eenvoudig juridisch advies van uw advocaat. Door het MKB-Rechtsbijstandsabonnement leren wij uw bedrijf goed kennen. Als er juridische problemen opduiken, kunnen wij hierdoor adequaat en gericht te werk gaan. Hierdoor verdient het abonnement zich snel terug.

MKB-Rechtsbijstandsabonnement:

  • Gratis intake-/kennismakingsgesprek op uw kantoor of op ons kantooradres.

  • Jaarlijks bedrag van € 250,– (exclusief BTW) voor advies en ondersteuning bij al uw (eenvoudige) juridische vragen via de telefoon of per e-mail.

  • Recht op rechtsbijstand (hieronder valt ook het voeren van procedures) tegen sterk gereduceerd tarief van € 180,- per uur (exclusief BTW).

Onder dit abonnement vallen niet de kosten van derden, waaronder deurwaarderskosten en griffierechten. Bij procedures dienen deze kosten te worden voldaan voordat de zaak aanhangig kan worden gemaakt bij een gerechtelijke instantie. Een eventuele proceskostenveroordeling valt uiteraard ook niet onder dit abonnement. De minimale looptijd van het abonnement bedraagt één jaar. Het abonnement wordt automatisch met één jaar verlengd, tenzij het abonnement één maand voor afloop van de termijn schriftelijk wordt opgezegd.

Op het abonnement zijn de algemene voorwaarden van Willems van Bladel Advocaten van toepassing.

Afspraak inplannen

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.