Huurrecht advocaat in Den Bosch

Het huurrecht gaat over het huren en verhuren van woningen en bedrijfsruimte. Willems van Bladel Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht voor particulieren en bedrijven. Wij behartigen de belangen van huurders en verhuurders. Het huurrecht – net zoals het vastgoedrecht – is voortdurend in beweging en vraagt om grondige kennis van de wet. Willems van Bladel Advocaten buigt zich dagelijks over het huurrecht voor cliënten in Den Bosch en wijde omtrek.

Wij kunnen u bijstaan in onderstaande punten:

  • Huurgeschil woonruimte
  • Huurgeschil bedrijfsruimte
  • Beëindiging huurovereenkomst
  • Opstellen huurovereenkomst

Passende oplossing bij huurgeschillen

Willems van Bladel Advocaten in Den Bosch helpt u graag bij juridische problemen op het gebied van huurrecht en vastgoedrecht. Het oplossen van een huurgeschil staat bij ons op één. Nog liever voorkómen we huurproblemen. Daarmee vermijden we een langdurig huurgeschil of gerechtelijke procedure voor zowel huurder als verhuurder. We staan u daarom graag bij wanneer het gaat om het opstellen van een waterdicht huurcontract.

Oorzaken van huurgeschillen

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een conflict tussen huurder en verhuurder. Er kan sprake zijn van wanbetaling door de huurder, maar ook de verhuurder kan in gebreke blijven. Daarnaast kan er sprake zijn van geluidsoverlast of andere overlast, onderhuur of er kan discussie ontstaan over indeplaatsstelling. Willems van Bladel Advocaten weet hoe wij zulke zaken efficiënt en voortvarend kunnen oplossen.

Huurgeschil in Den Bosch

Heeft u een huurgeschil of vragen daarover? Zoekt u een huurrecht advocaat in Den Bosch? Willems van Bladel Advocaten staat u graag vrijblijvend te woord bij juridische vragen. Bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met een geschil bij het beëindigen van een huurovereenkomst. Ook kan er een verschil van inzicht ontstaan tijdens de huur van woonruimte of de huur van bedrijfsruimte.

Contact advocaat huurrecht

Neem contact op met een advocaat gespecialiseerd in huurrecht via telefoonnummer 073 – 7470406 of stuur een e-mail naar info@wvbadvocaten.nl. Is er sprake van een dreigend huurgeschil, bent u gedagvaard of moet u hoger beroep instellen? Meld uw zaak, en eventueel van belang zijnde stukken direct via of meld uw juridische hulpvraag direct via WhatsApp 06 – 214 23 554.

Een juridisch geschil melden?

Wij nemen graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.