Advocaatkosten bij een rechtsbijstandverzekering

Indien u voor rechtsbijstand verzekerd bent, heeft u altijd een vrije advocaatkeuze. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat u vrij bent in uw advocaatkeuze wanneer ten behoeve van uw geschil het inschakelen van een advocaat noodzakelijk is. Bovendien is bepaald dat dit ook geldt voor schriftelijke procedures, zoals de bezwaarprocedure.

Niet de rechtsbijstandsverzekeraar, maar u als rechtszoekende bepaalt dus welke advocaat u inschakelt.

Daarnaast kan het voorkomen dat u zich niet kunt vinden in het advies dat u van uw rechtsbijstandverzekeraar krijgt, over bijvoorbeeld de kans van slagen van uw zaak. U heeft dan altijd het recht op een second opinion waarvan de kosten voor rekening komen van uw rechtsbijstandverzekering. Daarnaast is het mogelijk dat sprake is van tegenstrijdig belang, indien zowel u als de tegenpartij bij dezelfde rechtsbijstandverzekeraar verzekerd zijn. Ook dan kunt u verlangen dat uw geschil aan een advocaat naar keuze wordt uitbesteed.

Afspraak inplannen

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.