BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurders van een rechtspersoon (een bv, nv, stichting of vereniging) kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer zij fouten maken bij de uitvoering van hun taken. Dit is een belangrijk grondrecht binnen het ondernemingsrecht.

Bestuurders aansprakelijk voor fouten

Een bestuurder is aangetrokken vanwege diens expertise en leiderschap. De organisatie schenkt een bestuurder dan ook vaak veel vertrouwen. Soms ten onrechte. Voor welk soort fouten kunt u een bestuurder aansprakelijk houden?

  • Wanneer een bestuurder zijn of haar taak onbehoorlijk uitvoert. Bijvoorbeeld door het roekeloos aangaan van risicovolle beslissingen of het verwaarlozen van de administratie.
  • Wanneer een bestuurder een onrechtmatige daad begaat. Zoals het aangaan van financiële verplichtingen die de organisatie niet kan voldoen.
  • Wanneer de organisatie niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor de handel en wandel van een organisatie. Dat geldt ook wanneer een vereniging niet is opgericht via een notaris.

Er zijn drie verschillende mogelijkheden om een bestuurder aansprakelijk te stellen:

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer een bestuurder er intern een potje van heeft gemaakt, zal de organisatie zelf de bestuurder hiervoor aansprakelijk willen houden. Bijvoorbeeld wanneer de administratie niet op orde is en hierdoor financiële problemen ontstaan. Er moet sprake zijn van een ernstig verwijtbare, onbehoorlijke taakvervulling. Dat noemen we interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt ook als partij buiten de organisatie een bestuurder aansprakelijk stellen voor geleden schade. Dan gaat het om externe bestuurdersaansprakelijkheid. U kunt de bestuurder aansprakelijk stellen, wanneer hij of zij een ernstig verwijtbare, onrechtmatige daad heeft verricht, die u schade heeft toegebracht. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de bestuurder een overeenkomst met u is aangegaan, terwijl het de bestuurder duidelijk was dat de organisatie niet aan de verplichtingen kon voldoen.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

De bestuurder van een failliete rechtspersoon kan aansprakelijk zijn tegenover de boedel. Dit kan, wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dat leidde tot het faillissement van de organisatie.

Meer informatie

Voor de verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid gelden verschillende vereisten. Wilt u een bestuurder aansprakelijk stellen, dan is het vaststellen op welk grond u dat wilt doen een belangrijke eerste stap. Willems van Bladel advocaten geven u graag advies en staan u kundig terzijde bij het aansprakelijk stellen van uw bestuurder. Neem daarom direct contact op met ons en maak een afspraak.

Advocatenkantoor in Den Bosch

Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.