Smartengeld naar een nieuwe hoogte

De afgelopen 20 jaar zijn de smartengeldbedragen nauwelijks gestegen. Vanaf 1992 tot ongeveer 2007 was het hoogste bedrag dat is uitgekeerd aan smartengeld nog € 136.000. Pas in 2007 werd er een bedrag toegekend van € 150.000, nadat een man het slachtoffer werd van een gruwelijke poging tot moord (voor de hele zaak zie: >>>