Een makelaar die is aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro is verplicht om de meetinstructie te volgen die is gebaseerd op de NEN-2580-norm. Die norm schrijft voor wat meetelt voor het netto-gebruiksoppervlakte van de woning. Als de makelaar de meetinstructie niet volgt en een verkeerde oppervlakte vermeldt op Funda dan wel in een advertentie, dan kan hij jegens de koper aansprakelijk zijn voor de schade die daarvan het gevolg is.

Uitspraak Gerechtshof

In onderhavige zaak kochten kopers een woning die op Funda werd aangeboden met een vloeroppervlakte van 200 vierkante meter voor het bedrag van € 363.000,-. Vlak voor de levering kregen de kopers het vermoeden dat het vloeroppervlakte niet klopte. Om die reden hebben zij een taxatie laten uitvoeren. Uit voornoemde taxatie bleek dat er slechts sprake was van een vloeroppervlakte van 160 vierkante meter met een bijbehorende marktwaarde van € 350.000,-.

In de koopovereenkomst was bepaald dat als er sprake is van een afwijking in de vloeroppervlakte, de koper daaraan geen rechten kan ontlenen jegens de verkoper. Dit is een veelvoorkomende bepaling in een koopovereenkomst.

Het uitgangspunt is dat de kopers erop mogen vertrouwen dat makelaars die gebonden zijn aan de meetinstructie, deze instructies ook daadwerkelijk opvolgen. In haar uitspraak bepaalde het Gerechtshof zelfs dat de mededelingen op Funda en in de brochure, dat de oppervlaktes indicatief waren en dat er geen rechten aan konden worden ontleend, onvoldoende waren om van dat uitgangspunt af te stappen. Een dergelijke standaardmededeling is namelijk onvoldoende om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat kopers mogen hebben dat de makelaar de verplichte meetinstructie volgt, aldus het Gerechtshof. En mocht de makelaar de meetinstructie niet volgen dan heeft hij onrechtmatig gehandeld jegens de koper. De makelaar moet dan de schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

Hoogte schade

De kopers hebben aangevoerd dat hun schade moet worden begroot op het verschil in vierkante meters keer de prijs per vierkante meter. Het Gerechtshof gaat hier echter niet in mee. De vloeroppervlakte is een van de factoren die de prijs van de woning bepaalt, maar niet de enige. Het ligt volgens het Gerechtshof voor de hand dat de betaalde koopsom wordt vergeleken met de marktwaarde op het moment van aankoop.

Het Gerechtshof heeft derhalve de makelaar veroordeeld om de kopers het verschil tussen de betaalde koopsom en de geschatte marktwaarde te betalen.

Mocht u vragen hebben over de aankoop of verkoop van uw koopwoning of wordt u geconfronteerd met andere aansprakelijkheid kwesties, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten.