Er is niets vervelender dan een onderhoudsgebrek aan uw huurwoning, maar veel mensen weten niet wat hun rechten zijn in zo’n geval. In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd wat een advocaat voor u kan betekenen bij onderhoudsgebreken aan uw huurwoning.

Vooropgesteld moet worden dat u als huurder recht heeft op huurgenot. Gebreken aan de huurwoning kunnen in veel gevallen het huurgenot derven. Daarom is uw verhuurder verplicht om gebreken aan de huurwoning te herstellen. Echter, in sommige gevallen moet juist de huurder een gebrek herstellen.

Moet de huurder of verhuurder het gebrek aan de huurwoning herstellen?

In veel gevallen is de verhuurder van uw huurwoning verantwoordelijk voor een gebrek.

U kunt hierbij denken aan gebreken zoals:

  • Een lekkage in uw huurwoning
  • Ongedierte in uw huurwoning
  • Schimmel in uw huurwoning
  • Achterstallig onderhoud van uw huurwoning
  • Etc.

Daarnaast kan ook een huurder verantwoordelijk zijn voor een gebrek. Dit kan zijn doordat de huurder het gebrek zelf heeft veroorzaakt of op grond van de wet. In die gevallen moet u als huurder ervoor zorgen dat het gebrek wordt verholpen en desnoods op eigen kosten. De huurder is namelijk zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud.

De gebreken die de huurder zelf op grond van de wet dient te herstellen zijn opgenomen in het Besluit kleine herstellingen. Hierbij kan worden gedacht aan het vervangen van een lamp, het maaien van het gras, het schoonmaken van de huurwoning en gemeenschappelijke ruimte, het verwijderen van zwerfvuil en etc. Ook is een verstopt riool in beginsel een gebrek waar de huurder voor verantwoordelijk is. Slechts wanneer kan worden aangetoond dat de huurder geen schuld heeft aan de verstopping valt dit onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Wanneer u dus een gebrek heeft aan uw huurwoning is het aan te raden om eerst het Besluit kleine herstellingen te raadplegen. Op die manier kunt zelf op eenvoudige wijze oordelen wie voor het gebrek verantwoordelijk is.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het gebrek aan mijn huurwoning, maar hoe nu verder?

Mocht er sprake zijn van een gebrek aan de huurwoning waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is, dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij de verhuurder. Indien u namelijk wacht met het melden van een gebrek en daardoor ontstaat gevolgschade, dan bent u voor die gevolgschade aansprakelijk.

Een melding bij de verhuurder kunt u maken per post, mail of Whatsapp. In zo’n melding geeft u aan wat het gebrek is en dat u eist dat het gebrek binnen een redelijke termijn wordt hersteld. Een redelijke termijn hangt af van de situatie en is dus zeer variabel. Indien een kwestie niet spoedeisend is wordt een termijn van zes weken in veel gevallen als redelijk beschouwd, tenzij een bepaalde herstelling meer tijd kost.

Het kan ook voorkomen dat een gebrek niet snel genoeg wordt opgelost door de verhuurder en er daardoor schade ontstaat aan uw eigen spullen. Wanneer die schade het directe resultaat is van het gebrek bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen bij de verhuurder.

Als u een gebrek heeft aan uw huurwoning is dat geen reden om de huur niet te betalen, omdat er dan een huurachterstand ontstaat. In het geval van een huurachterstand kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Mocht de verhuurder het gebrek niet hebben hersteld binnen de gestelde redelijke termijn, dan heeft u in sommige gevallen recht op een tijdelijke huurverlaging totdat het gebrek is hersteld. Indien dat het geval is kunt u de huurverlaging verzoeken bij de verhuurder of de Huurcommissie. Willems van Bladel Advocaten kan u van passend advies voorzien in zulke situaties.

De verhuurder heeft de gebreken aan mijn huurwoning niet hersteld…

U heeft de gebreken gemeld, maar de verhuurder doet niks? Dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Willems van Bladel Advocaten beschikt over huurrechtadvocaten die u graag bijstaan in uw kwestie. Een advocaat kan u het werk uit handen nemen door contact op te nemen met de verhuurder en desnoods een stap naar de rechter te maken. Op die manier zal worden geprobeerd om u uw woongenot weer terug te geven.

Bij Willems van Bladel Advocaten verlenen wij juridische bijstand aan zowel huurders als verhuurders. U als verhuurder kunt immers ook te maken krijgen met een huurder die onredelijke eisen stelt bij gebreken.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw geval? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met Willems van Bladel Advocaten!