Hoewel advocaten erom bekend staan dat zij werkzaamheden verrichten op basis van een redelijk uurtarief (honorarium), is rechtsbijstand van een advocaat zeker niet onbereikbaar voor de bevolkingsgroep met een laag inkomen. Ook deze groep kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, beter bekent als juridische bijstand op basis van een toevoeging. De overheid subsidieert deze vormen van rechtsbijstand.

Er zijn drie soorten toevoegingen; de mediation toevoeging, lichte advies toevoeging en de reguliere toevoeging. Bij de mediation toevoeging proberen twee partijen onderling met behulp van een mediator tot een oplossing te komen. In het geval van de lichte advies toevoeging mag een advocaat slechts drie uur aan een zaak spenderen. Bij de reguliere toevoeging, de meest voorkomende, heeft een advocaat meer tijd nodig om te spenderen aan de zaak of wordt er eventueel een procedure gestart.

Elke toevoeging heeft een andere eigen bijdrage. Dit is het bedrag aan salariskosten van de advocaat wat u zelf dient te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is gekoppeld aan de hoogte van uw verzamelinkomen en de samenstelling van uw huishouding. Hoe lager het inkomen, hoe minder eigen bijdrage u hoeft te betalen. Tevens is het mogelijk dat u een korting op de eigen bijdrage kunt krijgen. Dit kan middels een verwijsbrief (diagnosedocument) van het Juridisch Loket. Het diagnosedocument verschaft een korting ter waarde van € 58,- op de eigen bijdrage.

In het uitzonderlijke geval dat u door de politie wordt opgepakt en wordt vastgezet, kan het zijn dat aan u een advocaat wordt toegewezen. Dit heet een last tot toevoeging. U betaalt dan geen eigen bijdrage. Wordt u echter door een rechter veroordeeld en staat deze veroordeling vast, dan kan het zijn dat u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, de kosten van de advocaat toch moet terugbetalen. Enkel indien u minderjarig bent, niet bent veroordeeld of kosten heeft moeten maken voor het voorleggen van uw strafzaak aan de hoogste rechter (in cassatie) geldt dit niet.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij de aanvraag om een toevoeging uit van het inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Indien dit flink is gedaald, kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Dit betekent dat het jaar waarin de aanvraag om een toevoeging is gedaan als peiljaar wordt genomen.

Let wel; een toevoeging dekt niet alle kosten. Griffierechten, proceskosten een aanvullende kosten (bijv. kosten uittreksels) vallen hier niet onder, deze betaalt u zelf. Daarnaast wordt in gevallen waarin de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de resultaatsgrens, achteraf de toevoeging ingetrokken en moet u alsnog de kosten van de advocaat (deels) zelf betalen. Voor meer informatie omtrent gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij Willems van Bladel Advocaten hebben wij in ieder geval de overtuiging dat juridische bijstand voor iedereen toegankelijk moet zijn. Derhalve zijn onze intakegesprekken vrijblijvend en verrichten wij tevens werkzaamheden op basis doorverwijzing van het Juridisch Loket, de rechtsbijstandverzekering en gesubsidieerde rechtsbijstand. Een toevoeging kunnen wij voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!