OFFICIERSZITTING

Tijdens een officierszitting krijgt u de mogelijkheid om een schikking te accepteren. De officier van justitie stelt u een straf voor, deze kunt u accepteren of weigeren. Indien u de straf accepteert, wordt de zaak niet meer voorgelegd aan de strafrechter. In het geval u de straf niet accepteert, komt uw zaak wel bij de strafrechter. Vaak zal de officier van justitie in dat geval een zwaardere straf eisen bij de strafrechter. Op een officierszitting zal worden ingegaan op de aard van het strafbaar feit waarvan u verdacht wordt, uw persoonlijke omstandigheden en andere mogelijk relevante zaken. U bent niet verplicht om naar een officierszitting toe te gaan.

Neem contact op met Willems van Bladel Advocaten in Den Bosch voor een gedegen advies.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.