De meivakantie staat voor de deur. Jij hebt een leuke vakantie geboekt met de kinderen, maar jouw ex verpest de trip door geen toestemming te geven voor deze vakantie. Als je toch gaat, maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Bij gezamenlijk gezag moeten beide ouders namelijk instemmen met een vakantie naar het buitenland. Het toestemmingsformulier downloadt u via de website van de Rijksoverheid.

Dit formulier moet u meenemen op reis, zowel tijdens de relatie als na het eindigen ervan.

Als je nog samen bent, levert dit vaak geen problemen op. Echter, als je uit elkaar bent kan de ander jouw plannen dus belemmeren.

Vraag vooraf dus toestemming

Want krijg je geen toestemming en ga je toch, dan onttrek je de kinderen aan het gezag van de andere ouder. Dit wordt gezien als kinderontvoering.

Vervangende toestemming vakanties

Wanneer jouw ex-partner die toestemming weigert te geven, maar je wilt toch op vakantie, zal je vervangende toestemming moeten vragen aan de rechter. Bij Willems en Van Bladel zien we dat ex-partners die een vakantie weigeren dit vaak meerdere keren doen. Eenmalig denk je wellicht nog, “laat dan maar zitten”. Maar, na veelvuldig een weigering te ontvangen, wil je toch op vakantie met de kinderen.

Onlangs heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de vraag of er in één keer toestemming kan worden verleend voor alle toekomstige vakanties. In deze zaak gaf de vader aan dat de moeder elke vakantie tegenhield. Om deze reden wilde de vader zien dat hij met zijn kind binnen de Europese Unie op vakantie kon gaan.

Dit verzoek is door het hof afgewezen, omdat van de moeder geen blanco toestemming kan worden verwacht. De vader dient concreet aan te geven waar hij naartoe gaat. Hierbij moeten boekingsgegevens getoond worden. Dit wordt althans door het hof overwogen. Het verzoek is volgens het gerechtshof dan ook te algemeen geformuleerd en de juridische grondslag ontbreekt.

Doorlopende toestemming

Het hof concludeert dus dat er geen grond is om doorlopende en onbeperkte toestemming te verlenen om met kinderen op vakantie te gaan binnen de Schengenzone.

Er is dus opnieuw toestemming nodig in elk apart geval, als de andere ouder niet instemt met de vakantie. De specificatie van het verzoek is hierin van belang. Zo dient de bestemming, maar ook het tijdsbestek van de vakantie, voldoende duidelijk te zijn.