COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)

De CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd omtrent arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op verschillende zaken. Zoals het loon, (onregelmatigheids)toeslagen, werktijden, opzegtermijnen of pensioen. Eén of meer werkgevers, één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden) sluiten zo’n overeenkomst gezamenlijk af.

Het is voor u van belang om te weten of een collectieve overeenkomst van toepassing is op uw arbeidsovereenkomst. Het kan namelijk zo zijn dat bepaalde afspraken in een CAO gunstiger zijn voor u als werknemer. Zo kan de collectieve arbeidsovereenkomst regelen dat u recht heeft op meer vrije dagen dan overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst. De overkoepelende afspraken gaan in dat geval voor op de arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Het kan zijn dat geen CAO van kracht is. In dat geval maken de werknemer en de werkgever in onderling overleg afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij neemt u natuurlijk wel de algemene regels van de arbeidswetgeving in acht. Deze zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, maar ook in andere wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook de Wet arbeid en zorg.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.