ONTSLAG OP STAANDE VOET

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die direct ingaat. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en evenmin is de toestemming van het UWV/Werkbedrijf vereist. Zowel de werkgever alsmede de werknemer kan dit ontslag nemen. Voor beide gevallen geldt dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor ontslag.

Dringende reden voor ontslag

Je werkgever moet een dringende reden hebben, als hij je per direct wilt ontslaan. Ontslag op staande voet wordt daarom ook wel ontslag wegens een dringende reden genoemd. Er moet sprake zijn van zodanige eigenschappen /gedragingen van de werknemer dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Onder dringende reden wordt verstaan:

  • verduistering, diefstal
  • mishandeling, ernstige belediging
  • dronkenschap of drugsgebruik tijdens werktijd
  • werkweigering

Hoewel een werkgever al vrij snel kan aannemen dat er sprake is van een dringende reden, blijkt uit de rechtspraak dat in veel gevallen een ontslag wegens een dringende reden niet in stand blijft.

Word je op staande voet ontslagen, dan moet jouw werkgever dat eenduidig mededelen en gelijktijdig aangeven wat de reden ervan is. Ook moet de werkgever direct handelen als hij geconfronteerd wordt met een situatie die dit ontslag rechtvaardigt. Wacht de werkgever langer dan nodig is, dan is een direct ontslag niet meer mogelijk met als gevolg dat het onmiddellijke ontslag niet meer rechtsgeldig is.

Onterecht ontslag op staande voet

De werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten bij de rechter. De ontslagen werknemer vraagt de rechter om vast te stellen dat er geen sprake is van een dringende reden. Daarnaast vraagt de werknemer aan de rechter om de werkgever te veroordelen het loon door te betalen. Voorwaarde is dat de werknemer op korte termijn nadat hij is ontslagen aan de werkgever kenbaar heeft gemaakt dat hij bereidt en beschikbaar is om de werkzaamheden te hervatten. Als werknemer heeft u een groot belang bij het ongeldig laten verklaren van het ontslag. U wilt immers voorkomen dat er sprake is van verwijtbare werkloosheid, in welk geval het UWV een WW-uitkering weigert.

Wat te doen als werkgever

Als werkgever kunt u proberen de risico’s die een ontslag op staande voet met zich meebrengen af te dekken. Indien u van mening bent dat er redenen zijn tot ontslag op staande voet is het altijd raadzaam juridische hulp in te schakelen. Ook kunt u als werkgever vaak een voorwaardelijk ontslagverzoek bij de kantonrechter indienen.

Ons advies is dat zowel de werknemer alsmede de werkgever altijd juridisch advies dient in te winnen. Immers, een ontslag op staande voet kan voor beide partijen verregaande gevolgen hebben.

Voor advies kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een advocaat van Willems Van Bladel Advocaten.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.