CONTRACT EN VERBINTENISSENRECHT

Wat is een verbintenis?

Ieder bedrijf of persoon sluit dagelijks overeenkomsten af. Het aangaan van contracten en verbintenissen is iets wat zich dagelijks afspeelt. Het verbintenissenrecht regelt de relatie tussen twee partijen. In het verbintenisrecht ook wel contractrecht genoemd, worden regels vastgelegd hoe verbintenissen tot stand komen en zullen worden uitgevoerd. Een aantal voorbeelden van verbintenissen zijn een geldleningovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en een koopovereenkomst.

Nakomen contract

Het aangaan van een contract of verbintenis verloopt niet altijd even goed. Het komt weleens voor dat er problemen ontstaan vanuit de kant van een partij omdat zij de verplichtingen niet nakomen. Of dat er onduidelijkheid ontstaat over de afspraken die gemaakt zijn binnen het verbinteniscontract.

Opstellen contract

Om problemen of onderlinge wrijvingen te voorkomen, stellen wij samen met de partijen contracten op waarin de afspraken helder zijn opgesteld. Samen zorgen we ervoor dat beide partijen deze regels en afspraken naleven. Mocht één van beide partijen dit contract niet nakomen dan kijken we wat alsnog de mogelijkheden zijn. Mocht een partij echt niet mee willen werken, dan kan het contract worden beëindigd en kan de gedupeerde partij een vergoeding claimen bij de partij die haar afspraken niet is nagekomen.

Advocaat verbintenissenrecht en contractrecht

Willems van Bladel advocaten is een advocatenkantoor in Den Bosch. We helpen u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen al in een vroeg stadium te tackelen. Daarmee is een langdurig geschil te voorkomen. Kan er uiteindelijk geen minnelijke regeling worden getroffen? Dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en ons doorzettingsvermogen komen dan goed van pas. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.