ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid

Werkgever

Uiteraard kan het zo zijn dat gaandeweg het dienstverband de werknemer ziek wordt. Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij door een lichamelijk of geestelijk gebrek zijn arbeid niet meer kan verrichten. Is er sprake van arbeidsongeschiktheid dan is de werkgever gehouden om het loon van de werknemer (deels) door te betalen en wel gedurende een periode van maximaal twee jaar. Is sprake van arbeidsongeschiktheid dan heeft zowel de werkgever als de werknemer plichten.

Werknemer

De werknemer is in de eerste plaats verplicht om zich bij zijn werkgever ziek te melden. Wordt dit nagelaten dan is de werkgever niet gehouden om het loon door te betalen. Hoe men zich ziek moet melden is vaak terug te vinden in de arbeidsovereenkomst, cao of bijvoorbeeld een reglement. Daarnaast is de werknemer verplicht om zich in te spannen om weer aan het werk te gaan. Ingeval de werknemer nog wel gedeeltelijk kan werken of ander werk kan verrichten, al dan niet bij derden, dan is hij gehouden om dat te accepteren. Ingeval de werknemer niet meewerkt aan re-integratie dan mag de werkgever het loon inhouden. In bepaalde gevallen mag de werkgever zelfs de werknemer ontslaan.

Doorbetaling loon bij arbeidsongeschiktheid

Zoals gezegd is de werkgever gehouden om het loon door te betalen al dan niet volledig zolang de werknemer ziek is. Daarnaast heeft ook de werkgever de plicht om zich in te spannen om de werknemer weer aan de slag te krijgen. Daarbij kan de werkgever hulp inroepen van derden, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts. De kosten hiervan komen volledig voor de werkgever. Ingeval de werkgever niet de nodige inspanningen verricht om de werknemer weer aan de slag te krijgen kan dit voor hem gevolgen hebben. Zo kan het UWV aan de werkgever een straf opleggen. De werkgever kan bijvoorbeeld worden verplicht om een jaar langer loon door te betalen.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.