Onenigheid

Bij sommige ouders leidt de vraag of zij hun kind wel of niet moeten vaccineren tegen corona tot onenigheid. Ook bij Willems en Van Bladel merken wij dit. Welke juridische uitwegen zijn er wanneer je er samen niet uitkomt? En wat vindt de rechter?

Vaccinatie kinderen 5 tot 12 jaar

In december 2021 heeft de Gezondheidsraad het kabinet geadviseerd om ook kinderen van 5 tot 12 jaar te laten vaccineren tegen corona. Dat is door het kabinet overgenomen. De uiteindelijke beslissing om een kind wel of niet te laten vaccineren ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders met gezag. Dit kan een lastige beslissing zijn, zeker voor gescheiden ouders met verschillende ideeën over het nut van vaccineren.

Vervangende toestemming of kort geding

Wanneer ouders met gezamenlijk gezag het niet eens worden, biedt het Burgerlijk Wetboek een uitweg. Zij kunnen dan via een advocaat de rechter vragen om een knoop door te hakken. De ouder die graag wil dat zijn of haar kind wordt gevaccineerd tegen corona kan de rechter in dat geval vervangende toestemming vragen. Voor de ouder zonder gezag bestaat er een andere juridische route: een vaccinatieverbod vragen in een kort geding. De rechter zal in beide gevallen alle belangen even zwaar wegen. Het belang van het kind weegt het zwaarst.

Hoe oordeelt de rechtbank?

Over vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma is inmiddels veel rechtspraak. Daarbij komt dat een verzoek van een ouder tot vervangende toestemming voor een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma vaak wordt toegewezen. Over het algemeen zijn rechters namelijk van mening, dat deze in het belang van het kind zijn.

Over vaccinatie van kinderen onder de 12 tegen corona is echter nog weinig rechtspraak beschikbaar. Er zijn verschillende verwachtingen over de vervangende toestemming.
Aan de ene kant wordt deze doorgaans wel verleend, aangezien het advies van de Gezondheidsraad om ook kinderen tussen de 5 en 12 jaar te laten vaccineren.
Anderzijds behoort de coronavaccinatie (nog) niet tot het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinaties dienen kinderen te beschermen. Het is echter nog maar de vraag of de coronavaccinatie bedoeld is om de kinderen zelf te beschermen. Het coronavirus verloopt bij kinderen over het algemeen namelijk mild.

Conclusie

Oud-kinderombudsman Marc Dullaert en Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen zijn kritisch. Zij vinden namelijk dat het vaccineren van kinderen jonger dan 12 jaar in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.

Op voorhand is niet te voorspellen hoe een rechter over een dergelijk voorval zal beslissen. Zeker gezien er voor- en tegenargumenten zijn. Hoe de argumenten worden overgebracht kan dus doorslaggevend zijn.