ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Algemene voorwaarden zijn juridische afspraken en geven klanten een helder beeld van welke regels er gelden bij bijvoorbeeld een bepaalde dienst. Vaak is het opstellen hiervan een van de eerste juridische hindernissen waar een ondernemer overheen moet. Willems van Bladel advocaten in Den Bosch kan u hierbij kundig helpen. Zo kunt u al uw aandacht aan uw bedrijf schenken, zonder dat u in de toekomst problemen krijgt met onduidelijke of onjuiste algemene voorwaarden.

Let ook wel op dat u uw condities op de juiste manier ter hand stelt. Indien u niet aan deze informatieplicht gevolg geeft, leidt dit ertoe dat de wederpartij deze voorwaarden kan vernietigen ex artikel 6:233 BW. Dit heeft wegens de terugwerkende kracht tot gevolg dat de regels die u stelt, van meet af aan niet op de overeenkomst van toepassing zijn geweest. Bij het ter hand stellen van de voorwaarden gaat het er niet om of de wederpartij daadwerkelijk kennis heeft genomen van de inhoud ervan; het is bepalend of de wederpartij in de positie is gebracht om van deze inhoud kennis te nemen. Een enkele verwijzing naar uw voorwaarden of het via de elektronische weg beschikbaar stellen ervan, volstaat vaak niet.

Wilt u zeker zijn dat uw voorwaarden voldoen en dat u ze op de juiste manier openbaar maakt aan uw klanten? Neem dan contact op met Willems van Bladel Advocaten.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.