BEDRIJFSVORMEN

Van alle bedrijfsvormen is de eenmanszaak de meest voorkomende in Nederland. Het gaat hier om een natuurlijk persoon die een onderneming drijft. Bij deze bedrijfsvorm is de eigenaar met zijn privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Als vennoot kunt u ook aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de V.O.F.. De schuldeisers kunnen aanspraak maken op uw privé vermogen als het vermogen van de zaak onvoldoende is. Een B.V. heeft een zelfstandige entiteit. Het bedrijf is dan een rechtspersoon en daarom kunt u niet met uw privé vermogen aansprakelijk gesteld worden. Een N.V. is ook een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Het verschil is dat de N.V. behalve aandelen op naam, ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs kent. Voor de aansprakelijkheid gelden voor een N.V. dezelfde regels als voor een B.V.

U kunt toch aansprakelijk gesteld worden wanneer u:

  • te zware contracten bent aangegaan, terwijl u kon voorzien dat de B.V. hieraan niet kon voldoen;
  • de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen niet kunt betalen;
  • uitkeringen doet, waarvan u kon weten dat deze de B.V. in gevaar konden brengen.

Zo zijn er meer uitzonderingen. Wenst u meer informatie en/of wenst u te vernemen wat er voor uw situatie geldt, neem dan contact op met Willems van Bladel Advocaten.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.