PAND- EN HYPOTHEEKRECHT

Zakelijke garantie via het pand- en hypotheekrecht

Bij het verstrekken van financiering is het in het belang van de financier eventuele risico’s vooraf grondig te inventariseren. Een volgende stap is hiervoor garanties en zekerheden in het financieringscontract op te nemen. Op die manier voorkomt een financier dat de betalingsverplichtingen niet worden voldaan.

Zekerheden voor financiering

Om het risico zo klein mogelijk te houden, vraagt een financier zekerheden, onderpanden en waarborgen. Dat gebeurt in ruil voor het verstrekken van een lening. De rechten op een pand of hypotheek zijn zekerheidsrechten. Deze kunnen een goede zakelijke waarborg bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld gevestigd zijn op goederen van de financieringsafnemer of van een derde. Degene die een pandrecht of hypotheekrecht geeft (de debiteur of een derde), heet de hypotheek- of pandgever. Degene die het pandrecht krijgt (de schuldeiser of de zekerheidsagent), heet de hypotheek- of
pandhouder.

Verkoop van goederen

Wanneer de ondernemer de financier niet kan betalen en dus niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de schuldeiser het bezwaarde goed verkopen. Dat kan via openbare verkoop op een veiling, of onderhands via een onderlinge overeenkomst.

Hypotheekrecht

Een bedrijfspand, opstalrechten, een stuk grond of een ander registergoed dat in eigendom is van een bedrijf, kan worden bezwaard met een hypotheekrecht. Dit wordt gevestigd met een notariële akte en ingeschreven bij het Kadaster. Hierna kan het dienen als onderpand bij het verkrijgen van een lening.

Pandrecht

Op alle overige goederen kan een pandrecht worden gevestigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijfsactiva, voorraden, maar ook vorderingen en aandelen. De verpanding hiervan kan gebeuren door een vuistpandrecht. Dat betekent dat de pandhouder in het bezit komt van de onderpanden. Wanneer de goederen niet in diens bezit komen, is er sprake van bezitloos pandrecht. Hiervoor is een notariële akte of een geregistreerde onderhandse akte nodig.

Meer informatie

Is het afgeven van een pandrecht of hypotheekrecht de juiste beslissing bij het aangaan van uw financiering? Of past een andere zekerheid beter bij uw overeenkomst? Willems van Bladel Advocaten geeft u graag advies en staan u kundig terzijde bij het financieren van uw onderneming. Neem daarom direct contact op met ons en maak een afspraak.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.