Over info@2xceed.nl

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far info@2xceed.nl has created 10 blog entries.

Wijziging in berekening omtrent partneralimentatie 2023

Gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn partners onderhoudsplichtig jegens elkander. Maar hoe zit dit nu indien zij uit elkaar gaan en scheiden? Ook in dit geval zijn ex-partners onderhoudsplichtig. Partneralimentatie is in principe een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. De ex-partner met >>>

2023-09-06T13:32:35+00:0015 februari 2023|Blog|

Financieel krap bij kas en toch bijstand van een advocaat

Hoewel advocaten erom bekend staan dat zij werkzaamheden verrichten op basis van een redelijk uurtarief (honorarium), is rechtsbijstand van een advocaat zeker niet onbereikbaar voor de bevolkingsgroep met een laag inkomen. Ook deze groep kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, beter bekent als juridische bijstand op basis van een toevoeging. >>>

2023-02-20T07:56:05+00:008 december 2022|Blog|

De procedure omtrent gratieverlening op de schop

Als het aan de minister voor Rechtsbescherming ligt, ligt de beslissing omtrent gratieverlening voor levenslanggestraften niet langer bij de minister. Hij komt dan ook met een wetsvoorstel waarin niet langer de bewindsman maar een rechter zal beslissen of een gedetineerde voor gratie in aanmerking komt. De minister handelt naar aanleiding van het advies van >>>

2023-02-20T07:56:06+00:004 november 2022|Blog|

Concretisering door de Hoge Raad voor de vergoeding van shockschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo blijkt ook uit het in 2002 door de Hoge Raad gewezen Taxibus arrest. Dit arrest heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de rechtspraak, maar ook voor de moeder wie haar dochter op een verschrikkelijke wijze verloor met shockschade tot gevolg. Shockschade is een >>>

2023-09-06T13:36:42+00:0026 september 2022|Blog|

Uitbreiding van het arbeidsrecht; het ouderschapsverlof anno 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er nieuwe wet omtrent het ouderschapsverlof in werking getreden. Werkende ouders hebben vanaf heden beiden recht op betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen hiermee meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en kunnen samen de verdeling van het werk en zorg regelen. Het doorbreken van de traditionele taakverdeling tussen >>>

2023-02-20T07:56:06+00:002 september 2022|Blog|

Vervangende toestemming nodig voor vakanties?

De meivakantie staat voor de deur. Jij hebt een leuke vakantie geboekt met de kinderen, maar jouw ex verpest de trip door geen toestemming te geven voor deze vakantie. Als je toch gaat, maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Bij gezamenlijk gezag moeten beide ouders namelijk instemmen met een vakantie naar het >>>

2023-02-20T07:56:06+00:009 juni 2022|Blog|

Vaccinatie bij kinderen en de discussie die hieruit volgt

Onenigheid Bij sommige ouders leidt de vraag of zij hun kind wel of niet moeten vaccineren tegen corona tot onenigheid. Ook bij Willems en Van Bladel merken wij dit. Welke juridische uitwegen zijn er wanneer je er samen niet uitkomt? En wat vindt de rechter? Vaccinatie kinderen 5 tot 12 jaar In december 2021 >>>

2023-02-20T07:56:07+00:0019 mei 2022|Blog|

Automatisch gezag na erkenning

Op dit moment krijgt de vader die een kind erkent, niet automatisch het gezag over dat kind. Ouders dienen dit apart aan te vragen via het gezagsregister. Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hoeven dit niet. Van rechtswege hebben de ouders in dat geval het gezag. De Eerste Kamer heeft op >>>

2023-08-24T07:37:46+00:0028 april 2022|Blog|

Makelaar schadeplichtig bij verkeerd berekend vloeroppervlakte

Een makelaar die is aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro is verplicht om de meetinstructie te volgen die is gebaseerd op de NEN-2580-norm. Die norm schrijft voor wat meetelt voor het netto-gebruiksoppervlakte van de woning. Als de makelaar de meetinstructie niet volgt en een verkeerde oppervlakte vermeldt op Funda dan wel in een >>>

2023-09-06T13:36:48+00:0013 juli 2021|Schadeplichtig|

Smartengeld naar een nieuwe hoogte

De afgelopen 20 jaar zijn de smartengeldbedragen nauwelijks gestegen. Vanaf 1992 tot ongeveer 2007 was het hoogste bedrag dat is uitgekeerd aan smartengeld nog € 136.000. Pas in 2007 werd er een bedrag toegekend van € 150.000, nadat een man het slachtoffer werd van een gruwelijke poging tot moord (voor de hele zaak zie: >>>

2023-09-06T13:36:56+00:0025 april 2017|Smartengeld|
Ga naar de bovenkant