OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

Overheidsaansprakelijkheid zowel bij rechtmatig als onrechtmatig handelen

Binnen het aansprakelijkheidsrecht valt ook de overheidsaansprakelijkheid. Het handelen van overheden (daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gemeenten of toezichthouders) kan, zowel door onrechtmatig als rechtmatig handelen, leiden tot schade.

Onrechtmatig overheidshandelen

Van onrechtmatig overheidshandelen is bijvoorbeeld sprake als de overheid onjuiste informatie verstrekt. Maar ook wanneer men ten onrechte een bestuurlijke boete oplegt of onterecht een bouwvergunning weigert. Wanneer de bestuursrechter besluit dat dit niet terecht was, staat de onrechtmatigheid in beginsel vast. U kunt hierbij denken aan schade in de vorm van verhoogde bouwkosten en zelfs gemiste omzet.

Rechtmatig overheidshandelen

Ook een rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Voorbeelden hierbij zijn wanneer er een snelweg wordt aangelegd of een treinstation wordt uitgebreid. Bij een dergelijke wijziging van het bestemmingsplan kunt u denken aan schade met betrekking tot waardevermindering van een woning. Deze schade komt onder omstandigheden in aanmerking voor vergoeding. Er zijn ook vele regelingen voor nadeelcompensatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit of graag zou willen overleggen over uw situatie. Wij helpen u graag.

Advocaat overheidsaansprakelijkheid

Willems van Bladel advocaten gevestigd te Den Bosch kan u adviseren en begeleiden om de geleden schade zodanig te compenseren. Neemt u gerust contact met op.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.