LETSELSCHADE NA EEN VERKEERSONGEVAL

U heeft letselschade na een verkeersongeval

Wat moet u nu doen indien u een ongeluk overkomt? Allereerst is het belangrijk dat u na een verkeersongeval of aanrijding zo volledig mogelijk het Europees schadeformulier invult. Beide partijen behoeven het niet eens te zijn, maar met name het vermelden van de toedracht en het noteren van eventuele getuigen kan van belang zijn bij het verdere juridische traject. Als u gewond bent geraakt bij een verkeersongeval, is het belangrijk dat u zich meldt bij een arts. Als u zich niet bij uw huisarts meldt, bestaat de kans dat u later niet meer kunt aantonen dat het letsel veroorzaakt is door het ongeval.

Na een ongeval kunt u worden geconfronteerd met allerlei veranderingen in uw leven, vooral bij een ernstig ongeval. U bent bijvoorbeeld zodanig gewond geraakt dat u niet meer kunt werken, of u loopt studievertraging op. Wat als u hulp in de huishouding nodig heeft, wie betaalt zo’n dergelijke hulp? De auto is total loss, mag u een vervangende auto regelen op kosten van de aansprakelijke partij. Er komen flinke kosten kijken bij letselschade na een verkeersongeval.

Welke schade kunt u eigenlijk allemaal claimen van de aansprakelijke partij. Onderstaand vindt u een lijst waarin de meest voorkomende schadeposten staan vermeld. Let wel, schadeposten zijn slechts te claimen als die schade ook werkelijk wordt geleden.

Schade aan goederen (materiële schade):

 • kosten van een huurauto, waardevermindering
 • bagage
 • kleding
 • bril, sieraden e.d.

Andere materiële schade bij letselschade:

 • medische kosten (o.a. eigen risico van de zorgverzekering)
 • kosten in en rondom huis (o.a. hulp in de huishouding, werk in de tuin)
 • verlies zelfwerkzaamheid: persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse taken
 • aanpassingen woning of auto (eventueel eigen risico)
 • extra kosten voor (reeds geboekte) vakanties
 • verhuiskosten
 • extra slijtage kleding
 • minder inkomsten
 • extra vervoerskosten
 • kosten ziekenhuisverblijf
 • hogere verzekeringspremies
 • wettelijke rente
 • buitengerechtelijke kosten

Schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde, ook wel smartengeld genoemd (immateriële schade):

 • smartengeld (voor het eigen letsel)
 • shockschade (voor de confrontatie met het letsel van een ander)
 • affectieschade (na ernstig letsel van een naast familielid)

Om het overzicht te behouden van de schade en de afwikkeling daarvan, is een goede juridische bijstand van groot belang. Willems Van Bladel advocaten gevestigd in Den Bosch kan u daarbij van dienst zijn. En zoals elders op onze site vermeld, is onze dienstverlening voor u gratis.

Letselschade is al vervelend genoeg, wilt u dat wij u (terug)bellen?

  ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

  Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.