AFFECTIESCHADE

Wat is affectieschade?

Affectieschade wordt toegekend als een soort van smartengeld voor het verdriet en trauma van de naasten van een letselslachtoffer. Wanneer een persoon ernstig gewond raakt of zelfs overlijdt, doordat hij of zij wordt aangereden in het verkeer, of een val maakt door een ondeugdelijke werkomgeving, dan is er sprake van letselschade. Ook de dierbaren van het slachtoffer kunnen hierdoor ernstige immateriële schade ervaren. Het kan langere tijd onmogelijk zijn om te werken, of naar school te gaan. De opgelopen inkomstenval en studievertraging zijn een gevolg van de schade die een aansprakelijke het slachtoffer heeft aangedaan.

Letselschade: laat u bijstaan

Wanneer uw naaste letsel heeft opgelopen als gevolg van een arbeids- of verkeersongeval, kan dat verregaande gevolgen hebben. Ook kan er na een ongeval met letsel een geschil ontstaan tussen u en uw verzekeraar. Laat u zich dan deskundig bijstaan door een letselschade advocaat van Willems van Bladel advocaten.

Wie komen in aanmerking voor affectieschade?

Het gaat om directe naasten van een letselslachtoffer. Zoals een partner, de kinderen, ouders, maar ook anderen uit de heel directe omgeving. Toekenning van smartengeld wegens affectieschade geeft erkenning van het leed dat de dierbaren van het slachtoffer ervaren. Het smartengeld kan een heel praktische bijdrage zijn in gemaakte kosten. Tegelijkertijd helpt de erkenning van het trauma van naasten bij de verwerking van het verdriet.

Sinds wanneer geldt deze regeling?

De affectieschaderegeling is relatief nieuw. Het wordt toegekend aan naasten bij gevallen van letselschade vóór 1 januari 2019. De datum waarop het slachtoffer de letselschade opliep, is maatgevend. Ook al kunnen dierbaren van een eerder slachtoffer nog steeds schade ondervinden van het leed.

Hoogte smartengeld bij affectieschade

Doorgaans liggen de toegekende bedragen aan smartengeld voor dierbaren van een letselslachtoffer tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon of het bedrijf dat aansprakelijk is voor het letsel betaalt dit bedrag. Normaalgesproken zijn bedrijven en personen hiervoor verzekerd, dus dan keert de verzekeraar het bedrag uit. Wanneer er in enige mate sprake is van letsel door eigen schuld van het slachtoffer, dan kan het affectieschadebedrag lager uitvallen.

Shockschade

Bent u persoonlijk getuige geweest van een gruwelijk ongeval en houdt u daar psychisch last van? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor shockschade.

Advocatenkantoor in Den Bosch

Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.

Wij nemen graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.