GEWELDSMIDRIJVEN

Letselschade na een geweldsmisdrijf

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van lichamelijk geweld (mishandeling) of geestelijk geweld (bedreiging of dwang), dan kunt u uw schade verhalen op de dader. Doorgaans heeft u ook letselschade na een geweldsmisdrijf. Vaak is de dader strafrechtelijk veroordeeld en staat de aansprakelijkheid vast. In sommige gevallen wordt u echter geconfronteerd met een dader die weinig tot geen verhaalsmogelijkheden biedt, zodat er weinig kans op vergoeding van het geleden letsel bestaat. Wat echter veel mensen niet weten, is dat het feit dat de dader of een verzekeringsmaatschappij de schade niet vergoedt, nog niet hoeft te betekenen dat u zelf met alle kosten blijft zitten.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Voor letsel opgelopen door geweld of misdrijf is namelijk het Schadefonds Geweldsmisdrijven opgericht. Dit fonds wordt gefinancierd en beheerd door het ministerie van justitie. Het Schadefonds komt mensen financieel tegemoet die slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn geworden en daar ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel aan hebben overgehouden. De tegemoetkoming kan bestaan uit materiële (zoals inkomensverlies) én immateriële schadevergoeding (voor de pijn en het verdriet dat het slachtoffer als gevolg van het misdrijf ervaart). Er zijn wel een aantal vereisten opgesteld om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Zodra aannemelijk is dat u als slachtoffer weinig kans op een vergoeding maakt, keert het Schadefonds de schade aan u uit, zodat u niet hoeft te wachten tot het moment dat de dader eventueel wel verhaal biedt. Overigens wordt niet de totale letselschade door het fonds vergoed, maar een bedrag naar redelijkheid en billijkheid.

Heeft u letsel opgelopen door geweld of misdrijf

Bent u het slachtoffer geworden van letselschade na een geweldsmisdrijf en heeft u vragen over de door u geleden schade en wilt u deze schade verhalen op de dader dan wel via het Schadefonds? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.