AFSTAMMING WAARONDER ADOPTIE

Afstammingszaken

Het afstammingsrecht regelt de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kinderen en hun bloedverwanten (grootouders, ooms, tantes, broers en zussen). In afstammingszaken gaat het vaak om de vraag wie moet(en) worden gezien als de juridische ouder(s) van het kind. Juridisch ouder wordt men door de geboorte van een kind binnen het huwelijk, door adoptie, erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Adoptie

Ingeval van adoptie kan een onderscheid worden gemaakt tussen de adoptie van een Nederlands kind en een minderjarig kind die in het buitenland woont. Voor meer informatie omtrent adoptie kunt u contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten in Den Bosch. Voor het adopteren van een kind in Nederland geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de adoptie in het belang van het kind zijn. Ook moet het kind niets meer hoeven te verwachten van zijn biologische ouders. De rechter zal zorgvuldig beoordelen of een ouder zijn/haar rol nog wel kan vervullen. Bovendien moet het kind ten tijde van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is mag hij/zij zich uitlaten over de adoptie. Ingeval het kind bezwaar heeft tegen de adoptie, dan zal de rechter het verzoek afwijzen.

Is men voornemens om een kind in het buitenland te adopteren dan geldt een aantal aanvullende eisen. Zo is een duidelijke leeftijdsgrens van kracht. Men mag niet ouder dan 46 jaar oud zijn. Ingeval van gehuwden, dan telt de leeftijd van de oudste echtgenoot. Indien niet aan de leeftijdseis kan worden voldaan, dan kunt u overwegen om een individuele aanvraag te doen. Ook moet de gezondheid van de ouder goed zijn. Het is zelfs mogelijk dat men een medische keuring moet ondergaan. De ouders moeten ook in staat zijn om het kind de nodige medische behandelingen te geven en zij dienen garant te staan voor alle kosten die de verzorging en opvoeding met zich meebrengen. Men dient voorts in Nederland te wonen en mag geen justitieel verleden hebben.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.