NAAMSWIJZIGING

Voornaamswijziging en achternaamswijziging

Voornaamswijziging

Na de geboorte wordt aan u een of meerdere namen gegeven door uw ouders. Deze draagt u voor de rest van uw leven mee. Er kunnen echter later redenen ontstaan, waardoor u niet verder wilt met de naam die u gekregen heeft. Indien u een voornaamswijziging wenst, dan kunnen wij, Willems van Bladel advocaten, u daarbij helpen.

U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen als:

 • de naam onjuist of onvolledig is opgegeven bij de aangifte van de geboorte.
 • u psychisch lijdt onder uw gegeven voornaam.
 • uw voornaam niet meer passend is, bijvoorbeeld bij geslachtsverandering.

Voor minderjarigen behoort de wettelijke vertegenwoordiger (meestal ouders) het verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Er zijn een aantal vereisten waaraan het verzoek wordt getoetst:

 • er behoort een zwaarwegend (persoonlijk) belang aangetoond te worden.
 • ook er mogen geen algemene belangen zijn die zich tegen een voornaamswijziging verzetten.
 • de gevraagde voornaam mag niet ongeoorloofd of ongepast zijn;
  • het mag niet in strijd zijn met de geldende normen,
  • een tot spot uitnodigende voornaam zijn,
  • een voornaam zijn die bestaat uit een absurd aantal namen,
  • of een achternaam zijn (tenzij de naam gebruikelijk is als voornaam).

Willems van Bladel advocaten te Den Bosch vertelt u graag meer over uw voornaamswijziging en de verdere procedure.

Achternaamswijziging

Het wijzigen van uw achternaam is mogelijk door een verzoek in te dienen bij Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Overigens kunnen wij u bij deze procedure ook van dienst zijn.

Wij nemen graag contact met u op

  ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

  Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.