SCHEIDING OP GEMEENSCHAPPELIJK VERZOEK

Bij een scheiding op gemeenschappelijk verzoek moet aan beide kanten openheid van zaken worden gegeven. Bovendien moeten beide partijen bereid zijn om tot een compromis te komen, het is geven en nemen. Alleen dan is er een juiste basis om afspraken te maken over de voorgenomen echtscheiding en haar gevolgen. En alleen dan kunnen wij als advocatenkantoor voor u beiden gezamenlijk het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Belangrijk is vervolgens dat u alle medewerking verleent om het verloop van de procedure niet te hinderen. Op het moment dat wij het gevoel krijgen dat het proces gehinderd wordt of een van de partijen wordt benadeeld, zal ons kantoor de scheiding op gemeenschappelijk verzoek niet verder kunnen behandelen. Beide echtgenoten behandelen wij op gelijke wijze. Indien om de een of andere reden onmin ontstaat over de gevolgen van of de wijze van echtscheiding, verwijzen wij u beiden naar een andere advocaat op een ander kantoor.

De echtscheidingsprocedure maken wij voor u bij de arrondissementsrechtbank aanhangig, de rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding uit. Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, duurt het normaliter vier tot tien weken voordat de rechtbank de echtscheidingsbeschikking afgeeft. Omdat het gaat om een gemeenschappelijk verzoek met overeenstemming over de gevolgen, vindt er geen mondelinge behandeling plaats. Als u daarna een akte van berusting tekent is er geen beroep tegen de beschikking mogelijk waardoor de beroepstermijn van drie maanden niet hoeft te worden afgewacht. Vervolgens zenden wij de beschikking met de akte van berusting naar de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd voor inschrijving in het huwelijksregister. Dat duurt een paar dagen tot een week. De gehele procedure kan derhalve normaliter in vier tot vijf weken worden afgerond. Vanaf het moment van inschrijving bent u pas officieel gescheiden. Uiteraard krijgt u een afschrift van die inschrijving.

Gevolgen scheiding

Bij een scheiding is er veel te regelen en zijn er financiële gevolgen. Bezittingen moeten worden verdeeld en er moet besloten worden wat er met het huis gebeurd. Ook moet er aandacht geschonken worden aan toekomstige inkomsten en vroegere inkomsten uit bijvoorbeeld erfenissen.

Het huis
Bij een koophuis zijn er twee opties: de ene partner kan de andere uitkopen of beiden kunnen het huis verkopen. Bij een huurhuis kunnen partijen zelf bepalen wie in het huis blijft wonen. Er zijn dan wel een aantal belangrijke zaken waarmee rekening gehouden moet worden.

De boedelscheiding
Een lastig onderdeel van de scheiding is de boedelverdeling. Spullen waaraan één van jullie sterk gehecht is, zoals sieraden en kleding vallen niet onder de boedelverdeling. Ook bezittingen die verkregen zijn uit schenkingen en testamenten (waarin een uitsluitingsclausule is opgenomen) vallen niet onder de verdeling van de boedel.

Het geld
Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn en schulden hebben, moet je die eerlijk verdelen. Jullie blijven allebei wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden, dus ook dat deel dat je ex zou moeten afbetalen. Als na je scheiding je inkomsten dalen, is het prettig wat extra geld te krijgen. Misschien kom je in aanmerking voor de bijstand. Verder heb je waarschijnlijk recht op alimentatie en pensioen.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.