WAT IS ALIMENTATIE?

Alimentatie is een onderhoudsplicht die men heeft ten opzichte van de echtgenoot en de (stief)kinderen.  De onderhoudsplicht richting de (voormalige) echtgenoot noemt men partneralimentatie. De onderhoudsplicht die men heeft ten opzichte van kinderen heet kinderalimentatie.

Kinderalimentatie

Naast partneralimentatie zijn er ook andere vormen van alimentatie. Zo is er ook kinderalimentatie waarbij de ouder die het kind verzorgt, een bijdrage van de andere partner ontvangt om het kind te onderhouden.

Partneralimentatie

Als partners uit elkaar gaan en een echtscheiding aanvragen, komt er een einde aan bepaalde plichten die beide partners tijdens het huwelijk naar elkaar hadden. De onderhoudsplicht die partners gedurende het huwelijk richting elkaar hebben loopt ook door nadat het huwelijk is geëindigd door echtscheiding. Deze onderhoudsplicht wordt meestal in de vorm van een betaling samengesteld. Het bedrag dat gebruikt wordt als levensonderhoud heet partneralimentatie.

Alimentatieregeling

Partneralimentatie wordt vastgesteld wanneer een van de ex-partners na de scheiding niet in zijn of haar levensbehoefte kan voorzien. De verplichting om partneralimentatie is niet oneindig. In de wet is de termijn daarvoor bepaald. Uitgangpunt is dat de partneralimentatie moet worden betaald gedurende de helft van het aantal jaren dat de partners in een huwelijk of partnerschap hebben gezeten. Hier is een maximum van 5 jaar aan verbonden. Dergelijke afspraken kunnen ook tussen partners gemaakt en vastgelegd worden onder begeleiding van een advocaat.  Deze afspraken worden dan in een echtscheidingsovereenkomst vastgelegd. Als twee partijen het niet eens zijn met elkaar en er samen niet uit kunnen komen, kan de rechter beslissen over de toe te passen alimentatieregeling.

Kinderalimentatie vaststellen

Het doel van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind, financieel gezien, er na de scheiding niet op achteruit gaat. Er kunnen afspraken gemaakt worden over hoe de kosten worden verdeeld en wat een reëel bedrag is om het kind financieel gezien te kunnen onderhouden.

Bijdragen aan opvoeding, verzorging en studie

Ouders zijn verplicht om tot de leeftijd van 21 jaar bij te dragen aan de kosten van de opvoeding, verzorging en studie van hun kind. Als partners uit elkaar gaan, heeft de verzorgende ouder recht op kinderalimentatie om het kind te kunnen verzorgen. Kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Er wordt eerst gekeken naar wat de behoeften zijn voor het kind. Deze behoeften worden op basis van het netto-inkomen van beide ouders berekend. Ook is het van belang om de financiële draagkracht te weten van beide partners. Willems van Bladel Advocaten kan dit nauwkeurig voor u uitrekenen.

Alimentatie gespecialiseerde advocaat

Willems van Bladel Advocaten helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen en staat voor u klaar. Onze gespecialiseerde advocaten zijn gedreven en betrokken bij uw persoonlijke situatie.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.