ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Beëindiging huwelijk

Om het huwelijk tussen jou en jouw echtgenoot te laten beëindigen, moet het huwelijk ontbonden worden. Ontbinding van het huwelijk kan op meerdere manieren plaatsvinden, waarvan echtscheiding in de vorm van een echtscheidingsprocedure een van de meest voorkomende manieren is.

Verzoek tot scheiding

Om te kunnen scheiden van jouw echtgenoot moet een verzoek hiertoe bij de rechter worden ingediend. Dit verzoek kan eenzijdig zijn, jij of jouw echtgenoot wil scheiden en dient daartoe een verzoek in. Het verzoek kan ook gemeenschappelijk zijn. Dit houdt in dat jullie beiden het eens zijn om jullie huwelijk te laten ontbinden door te scheiden.

Weigering tot scheiding

Het kan voorkomen dat jij wil scheiden, maar jouw partner niet, of andersom. Jij of jouw partner zou verweer kunnen gaan voeren bij de rechter om het huwelijk niet te laten ontbinden. Dit verweer zal alleen vrijwel nooit slagen, want als één van de twee partijen wil scheiden is al aan de belangrijkste voorwaarde om tot ontbinding van het huwelijk over te gaan voldaan: duurzame ontwrichting.

Duurzame ontwrichting: belangrijke voorwaarde tot scheiding

De belangrijkste voorwaarde om een echtscheidingsverzoek te laten uitspreken, is dat het huwelijk duurzaam ontwricht moet zijn. Van duurzame ontwrichting kan bijvoorbeeld al sprake zijn als jij en jouw partner al jaren ruzie maken, niet meer samen willen slapen, niet meer normaal met elkaar communiceren of gewoon uit elkaar zijn gegroeid. Indien de rechter ook van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, dan spreekt hij de echtscheiding tussen partijen uit.

Scheiden in overleg

Indien jij en jouw echtgenoot samen hebben besloten om te willen scheiden en onderling geen strijd voeren over de verdeling van jullie eigendommen, dan kunnen jullie samen, eventueel met een mediator een echtscheidingsprocedure starten. In een echtscheidingsconvenant leg je vast hoe jullie de spullen, het vermogen, de financiën, het huis etc. gaan verdelen. Ook leg je hierin vast of een van de partijen partneralimentatie en/of kinderalimentatie ontvangt. De mediator maakt samen met jullie duidelijke afspraken over de (financiële) afwikkeling van het huwelijk.

Ouderschapsplan opstellen

Wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn, zijn ouders wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij gaan scheiden. In het ouderschapsplan leg je bijvoorbeeld vast waar de kinderen gaan wonen, wie ze naar hun sport brengt, welke ouder welke spullen betaalt een koopt voor de kinderen en hoe vaak de kinderen bij welke ouder zijn.

Inspraak van kinderen bij scheiden

De kinderen moeten bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken zijn. Zij moeten bijvoorbeeld de kans hebben gehad om aan te geven bij welke ouder zij willen wonen en wie zij naar hun sport brengt. Wat kinderen aangeven is natuurlijk niet bindend, maar zij moeten wel betrokken geweest zijn bij de beslissingen die hun ouders hebben genomen bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Wanneer samen met een mediator het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan zijn opgesteld en beide partijen het eens zijn over de afwikkeling van het huwelijk, stuurt de mediator deze stukken op naar een echtscheidingsadvocaat. De advocaat stelt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding op en dient dit in bij de rechtbank.

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Het afgeven van een echtscheidingsbeschikking duurt bij de rechtbank van ’s-Hertogenbosch ongeveer drie weken. De rechtbank is een pilot gestart waarin zij sneller willen gaan werken, dus snel echtscheidingsbeschikkingen afgeven. Deze beschikkingen geven zij alleen op vrijdag af. Voordat deze pilot werd gestart, duurde het ongeveer 10 weken tot een echtscheidingsbeschikking werd afgegeven. Inmiddels kan dit binnen 3 – 6 weken.

Akten van berusting en inschrijving Burgerlijke Stand

Door het afgeven van de echtscheidingsbeschikking door de rechtbank is de echtscheiding nog niet definitief afgerond. Eerst moeten de akten van berusting worden opgesteld en ondertekend door de partijen en de advocaat. Met de akten van berusting schrijf je de echtscheiding in, in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin je destijds gehuwd bent. Wanneer de echtscheiding staat ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand,  is de echtscheiding definitief.

Wij nemen graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.