GEZAG EN OMGANG

Het ouderlijk gezag of de voogdij over een kind is wettelijk geregeld, net als het recht op omgang met het kind na de beëindiging van een relatie. Lees meer over gezag en omgang en neem contact op met ons voor meer informatie.

Gezag

De wet bepaalt dat minderjarigen onder gezag staan. Wordt een kind tijdens het huwelijk geboren, dan hebben beide ouders automatisch het gezag. Als het kind uit een relatie is geboren heeft de moeder van rechtswege het gezag. De moeder kan aan de vader dan toestemming geven om ook belast te worden met het gezag. Als de moeder geen toestemming wilt geven om voortaan gezamenlijk het ouderlijk gezag uit te oefenen, dan kan de vader een verzoek indienen bij de rechtbank. Hierin vraagt hij de rechter om (ook) belast te worden met het gezag. De ouder die het gezag heeft, neemt beslissingen over de verzorging en opvoeding. Ook beheert de ouder het vermogen van de minderjarige en is hij/zij bevoegd om namens het kind rechtshandelingen te verrichten. Daar valt ook het voeren van gerechtelijke procedures onder.

Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt onder meer de beslissingen over verzorging en opvoeding. Ook mag die persoon het vermogen van het kind beheren en in naam van het kind rechtshandelingen verrichten, zoals een handtekening zetten en een gerechtelijke procedure voeren. Het kan om ouderlijk gezag of voogdij gaan. Na een scheiding houden beide ouders het gezag over hun kinderen. De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en vermogen van het kind.

Omgang

Op grond van de wet heeft het kind recht op omgang met beide ouders. Als ouders besluiten om uit elkaar te gaan zijn ze dan ook gehouden om afspraken te maken over wijze waarop ze dit recht zullen inkleuren. De verzorgende ouder (vaak de moeder) is de ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt en waar de kinderen de meeste tijd verblijven. De verzorgende ouder maakt met de niet-verzorgende ouder afspraken over de tijden waarop het kind bij deze ouder verblijft. Het is aan de ouders zelf om af te spreken wanneer het kind bij wie verblijft.

Nergens in de wet is bepaald hoe de omgangsregeling eruit moet zien. De inhoud van deze regeling is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de leeftijd van de kinderen. Als de kinderen nog erg jong zijn, is het beter dat zij vaker en kortere tijd bij de niet-verzorgende ouder zijn. Op die manier kunnen zij ook met deze ouder een band opbouwen. Voor wat oudere kinderen is het juist beter dat zij ook een weekend of een hele vakantie kunnen doorbrengen bij de niet-verzorgende ouder. Zodoende kan het kind leuke activiteiten met beide ouders ondernemen.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.