ALIMENTATIE

Ingeval van alimentatie moet men een onderscheid maken tussen enerzijds kinderalimentatie en partneralimentatie. Willems van Bladel Advocaten in Den Bosch kan u van dienst zijn bij het berekenen van de hoogte van de onderhoudsbijdrage(n).

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind alsook in de kosten van een studie tot de leeftijd van 21 jaar. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst moet worden bezien wat de behoefte is van het kind. De behoefte wordt berekend op basis van het netto gezinsinkomen ten tijde van de relatie dan wel huwelijk. Als de behoefte inzichtelijk is gemaakt dat moet uitwijzen wie van de ouders welk deel van de behoefte moet dragen. Daarbij is de draagkracht van partijen doorslaggevend. De draagkracht kunnen de advocaten van Willems van Bladel Advocaten te ‘s-Hertogenbosch haarfijn voor u uitrekenen.

Voor gehuwden of personen met een geregistreerd partnerschap geldt dat zij jegens elkander onderhoudsplichtig zijn na de echtscheiding / beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Mocht een van de partijen niet in staat zijn om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien, dan kan de rechtbank worden verzocht om vaststelling van partneralimentatie. In dat geval moet de alimentatiegerechtigde aantonen dat sprake is van (huwelijksgerelateerde) behoefte. Deze behoefte is afhankelijk van het netto gezinsinkomen van partijen ten tijde van het huwelijk alsook de levensstijl gedurende de periode dat partijen samen waren. Als de behoefte inzichtelijk is gemaakt moet worden bezien of de alimentatieplichtige in staat is om aan partneralimentatie te voldoen. De duur van de alimentatieplicht is bepaald op 12 jaar. Mocht het huwelijk korter hebben geduurd dan 5 jaar en is uit het huwelijk geen minderjarig kind geboren, dan is de alimentatieplicht gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.