BOEDELSCHEIDING

Zoals het woord het al zegt, betekent boedelscheiding: scheiding van de (gezamenlijke) boedel. De boedel kan worden omschreven als de goederen en schulden van partijen. Ingeval de samenleving of het huwelijk eindigt, dan moeten de spullen worden verdeeld.

Vaak moeten afspraken worden gemaakt omtrent de woning. In principe kan immers slechts een van partijen de bewoning hiervan voortzetten. Is er sprake van een koopwoning, dan zullen afspraken moeten worden gemaakt omtrent de onder-/overwaarde van de koopwoning. De afspraken omtrent de verdeling worden meestal vastgelegd in een convenant. Daarin wordt uiteengezet wie wat krijgt en wie welke schuld op zich neemt.

Mocht u vragen hebben over de boedelscheiding of heeft u vragen over een echtscheidingsconvenant, dan kunt u contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten in Den Bosch.

Een juridisch geschil melden?

Wij nemen ook graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.

    Neem contact met ons op